Τα προϊόντα μας

Μοτέρ ανοιγόμενης αυλόπορτας

Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση μονόφυλλης/δίφυλλης ανοιγόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες μέχρι 350kg και 2μ.
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση μονόφυλλης/δίφυλλης ανοιγόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες μέχρι 500kg και 2μ. Προϊόν για βιομηχανική χρήση.
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση μονόφυλλης/δίφυλλης ανοιγόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες μέχρι 250kg και 3μ.
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση μονόφυλλης/δίφυλλης ανοιγόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες μέχρι 500kg και 4μ. Προϊόν για βιομηχανική χρήση.
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση μονόφυλλης/δίφυλλης ανοιγόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες μέχρι 350kg και 3.2μ.
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση μονόφυλλης/δίφυλλης ανοιγόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες μέχρι 250kg και 4μ.
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση μονόφυλλης/δίφυλλης ανοιγόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες μέχρι 700kg και 5μ.
Μηχανισμός με υπομόχλιο, για την αυτοματοποίηση μονόφυλλης/δίφυλλης ανοιγόμενης αυλόπορτας. Ο βραχίονας, με τη καμπυλωτή μορφή του, επιτρέπει στα φύλλα να…
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση τετράφυλλης ανοιγόμενης πόρτας. Πλήρης απελευθέρωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή διακοπής του ρεύματος. Γωνία…
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση τετράφυλλης ανοιγόμενης πόρτας. Συνίσταται για αυλόπορτες άνω των 3m ή σε περιπτώσεις που η…