Τα προϊόντα μας

Μοτέρ για Πόρτες Πεζών

Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση πόρτας πεζών.