Μοτέρ για ρολά

Τα προϊόντα μας

Μοτέρ για ρολά

Σωληνωτά ρολά

Χαρακτηρίζονται ως αθόρυβα και αποτελούν αξιόπιστες και ανθεκτικές επιλογές. Τοποθετούνται…
Χαρακτηρίζονται ως αθόρυβα και αποτελούν αξιόπιστες και ανθεκτικές επιλογές. Τοποθετούνται…
Χαρακτηρίζονται ως αθόρυβα και αποτελούν αξιόπιστες και ανθεκτικές επιλογές. Τοποθετούνται…
Χαρακτηρίζονται ως αθόρυβα και αποτελούν αξιόπιστες και ανθεκτικές επιλογές. Τοποθετούνται…

Κεντρικά μοτέρ ρολού

Συνιστώνται σε μικρού – μεσαίου μεγέθους ρολά με χαμηλή κυρίως…
Συνιστώνται σε μικρού – μεσαίου μεγέθους ρολά με χαμηλή κυρίως…
Συνιστώνται σε μικρού – μεσαίου μεγέθους ρολά με χαμηλή κυρίως…
Συνιστώνται σε μικρού – μεσαίου μεγέθους ρολά με χαμηλή κυρίως…
Συνιστώνται σε μικρού – μεσαίου μεγέθους ρολά με χαμηλή κυρίως…
Συνιστώνται σε μικρού – μεσαίου μεγέθους ρολά με χαμηλή κυρίως…

Βιομηχανικά μοτέρ ρολού

Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται…
Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται…
Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται…
Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται…
Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται…
Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται…
Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται…
Μειωτήρας μετάδοσης κίνησης για την κατάλληλη ανύψωση των ρολών.
Μειωτήρας μετάδοσης κίνησης για την κατάλληλη ανύψωση των ρολών.
Αλυσίδα χειροκίνησης για χειροκίνητη λειτουργία του ρολού σε περίπτωση διακοπής…
Μανιβέλα χειροκίνησης για χειροκίνητη λειτουργία του ρολού σε περίπτωση διακοπής…