Τα προϊόντα μας

Μοτέρ συρόμενης αυλόπορτας

Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση συρόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες με μέγιστο βάρος 500kg. Ανοίξτε την γκαραζόπορτα σας χωρίς…
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση συρόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες με μέγιστο βάρος 800kg. Ανοίξτε την γκαραζόπορτα σας χωρίς…
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση συρόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες με μέγιστο βάρος 500kg. Ανοίξτε την γκαραζόπορτα σας χωρίς…
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση συρόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες με μέγιστο βάρος 800kg. Ανοίξτε την γκαραζόπορτα σας χωρίς…
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση συρόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες με μέγιστο βάρος 1500kg. Κατάλληλο για πόρτες βιομηχανικού τύπου…
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση συρόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες με μέγιστο βάρος 1500kg. Κατάλληλο για πόρτες βιομηχανικού τύπου…
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση συρόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες με μέγιστο βάρος 2000kg. Κατάλληλο για πόρτες βιομηχανικού τύπου…
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση συρόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες με μέγιστο βάρος 2000kg. Κατάλληλο για πόρτες βιομηχανικού τύπου…
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση συρόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες με μέγιστο βάρος 3000kg. Κατάλληλο για πόρτες βιομηχανικού τύπου…
Μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης, για την αυτοματοποίηση συρόμενης αυλόπορτας. Ιδανικό για θύρες με μέγιστο βάρος 8000kg. Κατάλληλο για πόρτες βιομηχανικού τύπου…