Πυράντοχα Ρολά

Τα προϊόντα μας

Πυράντοχα Ρολά

Πυράντοχα Ρολά

Πιστοποιημένα πυράντοχα ρολά για την εξασφάλιση αποτροπής εξάπλωσης πυρκαγιάς και την δυνατότητα δημιουργίας πυροδιαμερισμάτων σε μεγάλους χώρους, επιτυγχάνοντας την μέγιστη ασφάλεια.