Πυράντοχες Πόρτες

Τα προϊόντα μας

Πυράντοχες Πόρτες

Διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις μονόφυλλες ή δίφυλλες, για εγκατάσταση δεξιά ή αριστερά, χωρίς την ανάγκη προσαρμογής ή επιπλέον αλλαγές. Φύλλο…
Διατίθενται σε εκδόσεις EI2 60 λεπτών και EI2 120 λεπτών. Πιστοποιημένες και ελεγμένες σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN…