Τα προϊόντα μας

Πόρτες χειρουργίων ερμητικά κλειστές

Πόρτες χειρουργείων ερμητικά κλειστές

Ερμητικά κλειστές αυτόματες πόρτες χειρουργείων που καλύπτουν τις υψηλές ανάγκες ενός χειρουργείου για απομόνωση συγκεκριμένων χώρων και ηλεκτρονική αυτόματη λειτουργία.

Προφίλ για ερμητικό κλείσιμο θυρών, κατάλληλων για χρήση σε χώρους νοσοκομείων όπου απαιτείται χαμηλός θόρυβος, ασφάλεια και υγιεινή. Είναι πιστοποιημένες σε class 2 για συνθήκες θετικής πίεσης και class 4 για συνθήκες αρνητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1026.