Τα προϊόντα μας

Φωτοκύτταρα Ασφαλείας

Ενσύρματα φωτοκύτταρα. Χρησιμοποιούνται για την ασφαλή χρήση γκαραζοπορτών κάθε τύπου ή προϊόντων ελέγχου πρόσβασης, αποτρέποντας ατυχήματα σε περίπτωση εντοπισμού εμποδίου…
Ενσύρματα φωτοκύτταρα. Χρησιμοποιούνται για την ασφαλή χρήση γκαραζοπορτών κάθε τύπου ή προϊόντων ελέγχου πρόσβασης, αποτρέποντας ατυχήματα σε περίπτωση εντοπισμού εμποδίου…
Φωτοκύτταρα με μπαταρία κατάλληλα για εγκαταστάσεις όπου δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής ρεύματος. Χρησιμοποιούνται για την ασφαλή χρήση γκαραζοπορτών κάθε τύπου…
Φωτοκύτταρα με ανακλαστήρα. Χρησιμοποιούνται για την ασφαλή χρήση γκαραζοπορτών κάθε τύπου ή προϊόντων ελέγχου πρόσβασης, αποτρέποντας ατυχήματα σε περίπτωση εντοπισμού…
Κινούμενα φωτοκύτταρα για μεγαλύτερη εμβέλεια ελέγχου εμποδίων. Χρησιμοποιούνται για την ασφαλή χρήση γκαραζοπορτών κάθε τύπου ή προϊόντων ελέγχου πρόσβασης, αποτρέποντας…