Τα προϊόντα μας

Βιομηχανικά μοτέρ ρολού

Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται συντήρηση. Διαθέτουν φρένο ασφαλείας και άλλα χαρακτηριστικά που απαιτεί το…
Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται συντήρηση. Διαθέτουν φρένο ασφαλείας και άλλα χαρακτηριστικά που απαιτεί το…
Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται συντήρηση. Διαθέτουν φρένο ασφαλείας και άλλα χαρακτηριστικά που απαιτεί το…
Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται συντήρηση. Διαθέτουν φρένο ασφαλείας και άλλα χαρακτηριστικά που απαιτεί το…
Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται συντήρηση. Διαθέτουν φρένο ασφαλείας και άλλα χαρακτηριστικά που απαιτεί το…
Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται συντήρηση. Διαθέτουν φρένο ασφαλείας και άλλα χαρακτηριστικά που απαιτεί το…
Μοτέρ για ρολά βιομηχανικού τύπου (μονοφασικά – τριφασικά). Δεν χρειάζονται συντήρηση. Διαθέτουν φρένο ασφαλείας και άλλα χαρακτηριστικά που απαιτεί το…
Μειωτήρας μετάδοσης κίνησης για την κατάλληλη ανύψωση των ρολών.
Μειωτήρας μετάδοσης κίνησης για την κατάλληλη ανύψωση των ρολών.
Αλυσίδα χειροκίνησης για χειροκίνητη λειτουργία του ρολού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Μανιβέλα χειροκίνησης για χειροκίνητη λειτουργία του ρολού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.